Tutanchamon: Rodinná tajemství

28. listopadu 2010 v 22:32 | maat63


Pomocí počítačové tomografie mumie krále Tutanchamona se v roce 2005 podařilo prokázat, že nezemřel následkem úderu do hlavy, jak tvrdili mnozí lidé, a dali tak vzniknout legendě o zavraždění mladého faraona. Náš výzkum ukázal, že otvor v zadní části jeho lebky vznikl při mumifikaci. Studie rovněž odhalila, že Tutanchamon zemřel v pouhých 19 letech, možná brzy poté, co utrpěl zlomeninu levé nohy.

Dědeček:   Amenhotep III. KV 35

Jeho mumie byla pohřbena s velmi bohatou výbavou. O několik století později kněží ve snaze ochránit královské pozůstatky před vykradači hrobů zabalili mumie do nového plátna a znovu pohřbili ve skupinách. Tělo Amenhotepa III. Bylo nalezeno v roce 1898 společně s více než dvanácti dalšími mumiemi příslušníků královské rodiny v hrobce KV 35 jeho vlastního dědečka Amenhotepa II.

Babička:
Teje   KV 35EL

Mezi ostatky v hrobce KV 35 byla neznámá mumie označovaná až dosud pouze jako ,, starší žena,, Na základě rozborů DNA bylo zjištěno, že tato královská kráska je Teje, manželka Amenhotepa III., dcera Juji a Cuji ne královských manželů
nalezených v roce 1905 v jejich vlastní neporušené hrobce KV 46. Tutanchamonova babička Teje byla s levou paží ohnutou na hrudníku, což se vykládá jako pohřební poloha královen. Její socha z chrámu v Karnaku má podobně ohnutou levou paži.
Tutanchamonův hrob zůstal v podstatě nedotčený až do svého objevení v roce 1922. Uvnitř hrobky bylo nalezeno vzhledem k jejím rozměrům až neuvěřitelných více než 5000 předmětů. Archeologické doklady však nedokázaly vysvětlit nejužší rodinné vztahy mladého krále.
Kdo byli jeho rodiče? Co se stalo s jeho vdovou Anchesenamon? Jsou dva mumifikované plody nalezené v jeho hrobce Tutanchamonovy vlastní, předčasně narozené děti, nebo jsou to symboly čistoty, které ho provázely do posmrtného života? Abychom na tyto otázky, dostali odpovědi, rozhodli jsme se analyzovat Tutanchamonovu DNA a DNA ostatních deseti mumií, o nichž se předpokládalo že jsou to jeho blízcí příbuzní. Totožnost čtyř mumií byla známá, byl to sám Tutanchamon , který dosud spočíval ve své hrobce v Údolí králů a tři mumie vystavené v Egyptském muzeu: Amenhotep III. a Juja a Cuja rodiče slavné královny Amenhotepa III. Teje. Mezi neznámými byla mumie muže nalezená v jedné tajemné hrobce v Údolí králů označené jako KV 55. Podle archeologických důkazů a textů bylo nejpravděpodobnější, že je to mumie Achnatona nebo jeho následníka Smenchkarea. Při hledání Tutanchamonovy matky a manželky jsme se soustředily na čtyři neidentifikované ženy. Dvě z nich, nazývané starší a mladší žena, byly nalezeny v roce 1898 rozbalené a nedbale pohozené na podlaze jedné z vedlejších komor v hrobce Amenhotepa II.(KV 35). Evidentně je tu ukryli kněží na konci Nové říše, okolo roku 1000 př.n. l. Zbývající dvě neznámé ženské mumie se našly v jedné malé hrobce (KV 21)v Údolí králů. Architektonická podoba hrobky naznačuje původ z doby vlády 18. Dynastie a obě mumie měly levou pěst v poloze na hrudníku, což se obecně vykládá jako pozice královny. Nakonec jsme se pokusili získat DNA z obou mumií plodů v Tutanchamonově hrobce, přestože byly ve velmi špatném stavu. Kdyby se nám to podařilo, mohli bychom doplnit chybějící kousky do skládanky, kterou se pokoušelo složit generací vědců. Mumifikovaný plod, který přišel na svět po nejméně sedmi měsících těhotenství, byl nalezen v Tutanchamonově hrobce společně s drobnějším plodem. Oba byly ženského pohlaví a mohly to být faraonovy dcery.

Otec Achnaton KV 55

Totožnost Tutanchamonova otce bylo dlouho zahalena tajemstvím. Jedním z kandidátů je kacířský faraon Achnaton, který opustil staré bohy a začal uctívat jediné božstvo. V roce 1907 byla v malé hrobce v Údolí králů, označované jako KV 55 a obsahující hromadu předmětů spojovaných s různými králi a královnami z pozdní 18. dynastie, nalezena špatně zachovaná mumie. Královské přídomky na rakvi zbavené nápisů naznačovaly, že by mohlo jít o tělesné pozůstatky Achnatona. Testy DNA nyní potvrzují, že mumie je syn Amenhotepa III. a královny Teje (o nichž se ví, že byli rodiči Achnatona) - a Tutanchamonův otec.

Matka KV 35 YL

Podle rozborů DNA je tato mumie známa jako ,, mladší žena˝sestrou mumie označované jako KV55 (pravděpodobně Achnatona) - a matkou jeho dítěte, Tutanchamona. (Incestní vztahy nebyly v egyptských královských kruzích neobvyklé.) Podle historických záznamů se Achnaton oženil jak se slavnou Nefertiti, tak ze ženou jménem Kija , o žádné z nich se však nikdy nepíše, že by to byla jeho sestra.
,,Mladší žena˝je pravděpodobně jedna z pěti známých dcer Amenhotepa III. a Teje.

Mnozí odborníci se domnívají, že Tutanchamonovým otcem byl reformátor Achnaton. Tento názor podporuje zlomený vápencový blok nalezený poblíž Amarny, na kterém jsou nápisy nazývající Tutanchatona a Anchesenpaaton mlovanými dětmi krále. Jelikož víme, že Anchesenpaaton byla
Achnatonova dcera vyplývá z nápisů, že Tutanchaton(pozdější Tutanchamon) byl jeho syn. Ne všichni odborníci však považují tento důkaz za přesvědčivý a někteří tvrdí, že Tutanchamonovým otcem byl ve skutečnosti tajemný Smenchkare. Já osobně jsem vždy dával přednost Achnatonovi, byla to však pouze teorie. Jakmile měli odborníci DNA mumií, bylo poměrně jednoduché porovnat chromozomy Y Amenhotepa III., muže z hrobky KV55 a Tutanchamona. Zjistili, že muži byli skutečně příbuzní. Pokud chceme, opět spojit členy této rodiny, která byla rozdělena před více jak 3300lety. Porovnáním osmi proměnných oblastí se zjistilo s pravděpodobností vyšší než 99,99 procent, že Amenhotep III. byl otcem muže z hrobky KV55, který byl zase Tutanchamonovým otcem. V hrobce KV55 byla nalezena truhlice s materiálem, o němž se předpokládalo, že ho přivezl Tutanchamon do Théb z Amarny, kde byl pohřben Achnaton (a možná Smenchkare). I když
kartuše (oválné rámečky se jmény faraona) byly z rakve odtesány, rakev dosud nesla epiteta, jenž používal pouze Achnaton. Některé důkazy však k Achnatonovi nevedly. Z většiny rozborů, které provedly forenzní specialisti vyplynulo, že zemřelý byl muž nanejvýš pětadvacetiletý, tedy příliš mladý na to, aby to byl Achnaton, který měl před začátkem své sedmnáctileté vlády dvě dcery. Většina odborníků se přiklání k názoru, že jde o mumii tajemného faraona Smenchkare. Mumie takzvané starší ženy (KV35EL) je hezká i ve smrti, s dlouhými načervenalými vlasy spadajícími na ramena. Pramen těchto vlasů byl již dříve morfologicky porovnán s kadeří pohřbenou v sadě miniaturních rakví v Tutanchamonově hrobce označených jmény královny Teje, manželky Amenhotepa III. a Achnatonovy matky. Porovnáním DNA ,,starší ženy˝s DNA mumií známých rodičů Teje - Juji a Cuje jsme potvrdili, že ,,starší žena je skutečně Teje. Nyní mohla přinést svědectví o tom, zda mumie z hrobky KV55 je skutečně její syn. K naší velké radosti porovnání jejich DNA potvrdilo příbuzenství. Snímky mumie z hrobky KV55 rovněž odhalily degenerativní změny na páteři související s věkem a osteoartritidu kloubů dolních končetin. Zdálo se, že muž zemřel spíše jako čtyřicetiletý než pětadvacetiletý, jak se původně myslelo, a mohl se vyslovit závěr, že mumie z hrobky KV55, syn Amenhotepa III. a Teje i otec Tutanchamona je téměř jistě Achnaton. (Nemůžeme však zcela vyloučit ani Smenchkare, protože o něm víme tak málo. Nové snímkování také s konečnou platností odmítlo, že rodina trpěla nějakou dědičnou nemocí, například Marfnovým syndromem, který by mohl vysvětlovat protáhlé obličeje a zženštilý vzhled pozorovaný na vyobrazení z amarnského období. Žádné takové patologie zjištěny nebyly. Zobrazení Achnatona s ženskými znaky jsou možná stylizací a snahou přiblížit ho obrazu boha Atona, který byl jak mužem, tak ženou, a tedy zdrojem všeho života.

A jak to bylo z Tutanchamonovou matkou?

K našemu překvapení odpovídala DNA ,,mladší ženy˝(KV35YL) nalezené vedle Teje ve vedlejším prostoru hrobky KV35, DNA mladého faraona. Ještě větším překvapením však bylo, že stejně jako Achnaton byla dcerou AmenhotepaIII. a Teje. Achnaton tedy počal syna s vlastní dcerou. Jejich dítě pak bylo známé jako Tutanchamon. Na základě tohoto objevu teď víme, že matkou Tutanchamona nebyla žádná ze známých Achnatonových manželek ani Nefertiti nebo druhá manželka jménem Kija. Podle názorů odborníků za příčinou předčasného úmrtí Tutanchamona byl incest mezi bratrem a sestrou. Tutanchamon měl vrozené postižení levé nohy (tzv. koňská noha, pes eguinovarus), v jednom prstu neměl kost a některé nártní kosti byly zničeny nekrózou. Obojí zřejmě zhoršovalo jeho schopnost chodit. Proto se v hrobce nalezlo 130 vycházkových holí, z nichž některé nesou známky používání. Někteří badatelé uváděli, že takové hole byly obecnými symboly moci a že poškození Tutanchamonovy nohy mohlo vzniknout při mumifikaci. Analýza však prokázala růst nové kosti jako reakci na nekrózu, což dokazuje, že faraon měl nohu nemocnou ještě za života. A ze všech jedině Tutanchamon je zobrazován vsedě například při lukostřelbě nebo hodu bumerangem. Nebyl to král, který držel hůl jako symbol moci. Byl to mladý muž, který potřeboval hůl při chůzi. Na základě přítomnosti DNA z několika kmenů parazita nazývaného Plasmodium falciparum bylo zřejmé, že Tutanchamon byl nakažený malárií nejvážnější formou této nemoci trpěl hned několikrát. Podle názoru odborníků na tuto problematiku bylo Tutanchamonovo zdraví narušené v okamžiku, kdy byl počat. Jeho matka a otec byli vlastní sourozenci. Egypt za vlády faraonů nebyl jedinou společností v dějinách, která oficiálně uznávala královský incest pro jeho možné politické výhody. U manželů - sourozenců existuje větší pravděpodobnost předání dvojitých kopií škodlivých genů, takže jejich děti můžou mít genetické vady. Společně s Tutanchamonem možná spočíval v hrobce další smutný odkaz na královský incest. V hrobce byl také nalezen mumifikovaný plod, který byl Tutanchamonovou dcerou a druhý plod je také jeho potomek. Dosud se podařilo získat jen část potřebných údajů o dvou mumiích žen z hrobky KV21. Jedna z nich, KV21A, může být matkou těchto mrtvě narozených dětí, a tedy Tutanchamonovou manželkou Anchesenamon. Z historických záznamů víme, že byla dcerou Achnatona a Nefertiti, tedy pravděpodobně poloviční sestrou svého manžela. Po smrti Tutanchamona zažádala vdova chetitského krále hlavního nepřítele Egypta, aby poslal prince, za něhož by se provdala, protože její manžel je mrtev a nemá syna na vládu nad Egyptem. Chetitský král po dlouhém váhání k této královně poslal svého syna, jenže tento než dorazil do Egypta, tak zemřel podle domněnek ho dal zavraždit sám Haremheb hlavní velitel Tutanchamonových vojsk. S osamělou vdovou se ještě oženil Aje starý hodnostář ,který byl poručník Tutanchamona když byl ještě neschopen vládnout. Aje vládl pouze tři roky a potom nastoupil faraon Haremheb. Také zemřel bezdětný a na trůn po něm usedl další vojenský velitel. Tento nový faraon se jmenoval RamesseI. Tento faraon načal novou 19. dynastii pod kterou, za vlády jeho vnuka Ramesse II.(Velikého), se Egypt znovu zvedl k výšinám moci. Tento velký panovník se pak více než kdokoliv jiný snažil vymazat z historie všechny stopy Achnatona, Tutanchamona a ostatních,,kacířů˝ z amarnského období. Pomocí výzkumů se všichni odborníci snaží vzdát jim poctu a udržet vzpomínky na ně živé.

Tutanchamon KV62

O tomto často studovaném faraonovi, který byl plodem vztahu mezi sourozenci, bylo zjištěno, že měl vrozenou deformaci nohy a byl postižen onemocněním kosti, kvůli němuž trpěl při chůzi bolestmi. Příbuzenský svazek možná způsobil tuto vadu, a možná dokonce bránil faraonovi počít dědice s manželkou, která byla pravděpodobně jeho poloviční sestra. Ať už však zdědil král Tutanchamon jakékoliv nedostatky, obraz, který po něm zůstal na věčné časy, je nádherný a dokonalý - pohřební maska ze zlata považovaného starověkými Egypťany za tělo bohů.

Manželka Tutanchamona KV21A

Když byla v roce 1817 nalezena v Údolí králů hrobka KV21, ležely v ní dvě dobře zachovalé mumie žen. Později je vandalové zničili. Předběžné výsledky rozborů DNA naznačují, že mumie, již chybí hlava, by mohla být mumie matky jednoho z plodů z Tutanchamonova hrobu. Pokud tomu tak je, jde pravděpodobně o mumii Anchesenamon, dcery Achnatona a jediné známé Tutanchamonovy manželky. V hrobce se mezi jinými předměty našla schránka, která byla zdobena vyřezávanou slonovinou. Ukazuje krále s milovanou královnou. Nové informace o králově zdraví naznačují, že pravděpodobně musel používat hůl, kterou držel jako oporu.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (232)
Zobrazit starší komentáře

201 OscarTot OscarTot | E-mail | Web | 12. září 2018 v 5:35 | Reagovat

Przymiary natomiast stanowiska z matematyki
Przed Tobą probierze z matematyki, jakie dotrwały wyuczone wolno gwoli każdej spośród marek, faktycznie iżby mógł anulować posłannictwa zharmonizowane do Twojego stanu oświaty. Jakiekolwiek eksperymenty są harmonijne spośród ważną kanwą cykliczną, natomiast ich rozdział na jedyne rangi jest usprawniony do najjaśniejszych podręczników, co winno widocznie uprościć cofanie sprawdzianów. Jeśli wszelakiego przeznaczenia nie władasz ziścić (skoro np. nie analizował jednego zadania w zwyczajnej metodzie), obecne nie przejmuj się – stanowić przypadkiem tak dzięki owemu zapoznasz się lekarstwa nowicjusza, co przypadkiem figę pojawi się na indywidualnej z klasówek bądź sprawdzianów na nauk. W ewenemencie niemało elementów charakter erudycji pomiędzy indywidualnymi wersjami jest owszem nieźle przybliżony, a apeluję Cię do wypowiadania więcej tych zagadnień, które są zagwarantowane gwoli kategorii starszych/młodszych.

Po zlikwidowaniu danego probierza wybadasz własny klucz punktowy spójniki ewaluację, jaką wyniesie Ciż kompleks. Występuje ponad wersję spenetrowania prostego sprawdzianu, zweryfikowania potoczystych reperkusji, natomiast poniekąd wytłumaczenia się z rozbudowanym zawieszeniem przekazanego zajęcia. Przeto niniejsze o liznąć zrywać egzaminy odrębnie, rozpatrując ostatnie probierze jak nadzieję lustracji polskich łatwości. Kto umie, funkcjonowań snadź właśnie dzięki obecnemu otrzymasz lepszą diagnostykę na dowodzie gimnazjalnym. Pomocnej dyscypliny!
<a href=http://plikoland.com/plik/sprawdzian>sprawdzian matematyka</a>
Świstki do przymiaru szóstoklasisty 2016 z matmy toteż najnowocześniejsza praca nawiązująca świstki egzaminacyjne z eksplikacjami dodatkowo skończone nadrzędne dane obowiązujące reguły jawnego probierza.
Rozprawka napełnia się z:
przekazu ostatniego testu w odmianie obowiązującej z roku edukacyjnego 2014/2015,
15 arkusików z matmy zbudowanych na prototyp wyborów Krytycznej Deputacji Egzaminacyjnej,
eksplikacje do zleceń z komentarzami, jakie wytyczają normatywny rozwikłanie rozpuszczania pojedynczych młodzieńców zamierzeń.
Pozytywem lektur jest skrzydełko spośród umową eksplikacji. Dopuszcza wytrenować zdatność łatwego utajniania zleceń zlikwidowanych na stronie odpraw, która przygotowuje rafa przewagi szóstoklasistów.
Komentatorami postanowień są obyci egzaminatorzy, natomiast jakiekolwiek montaże są spokojne ze standardami Koronnej Komisji Egzaminacyjnej studiują maestrie zależne w bazie planistycznej zaś pochłaniane na przymiarze szóstoklasisty.

202 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | 12. září 2018 v 18:29 | Reagovat

Why YouTube video lessons are shared everywhere? I think one reason is that these are simple to obtain embed code and paste that script everyplace you want.

203 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price | E-mail | Web | 13. září 2018 v 0:50 | Reagovat

Graphics are in fact pleasant source of lessons instead of wording, its my knowledge, what would you say?

204 online viagra online viagra | E-mail | Web | 13. září 2018 v 15:58 | Reagovat

Hi, its good article about media print, we all be aware of media is a great source of data.

205 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price | E-mail | Web | 13. září 2018 v 19:17 | Reagovat

My chief is as well keen of YouTube humorous video tutorials, he also watch these even in place of work hehehe..

206 viagra natural viagra natural | E-mail | Web | 13. září 2018 v 19:42 | Reagovat

I am John, how are you everybody? This article posted at this web page is truly good.

207 viagra tablets viagra tablets | E-mail | Web | 13. září 2018 v 22:32 | Reagovat

What's up my friends, how is everything? Here it is genuinely fastidious YouTube video tutorials collection. i enjoyed a lot.

208 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | 14. září 2018 v 0:22 | Reagovat

This article concerning Search engine optimization is genuinely nice one, and the back links are really very useful to market your website, its also called Search engine optimization.

209 viagra pills viagra pills | E-mail | Web | 14. září 2018 v 1:03 | Reagovat

What's up, I just wanted to say, you're dead wrong. Your point doesn't make any sense.

210 natural viagra natural viagra | E-mail | Web | 14. září 2018 v 5:32 | Reagovat

I and my friends watch the soccer  game clips at YouTube all the time, because they have in pleasant quality.

211 viagra prices viagra prices | E-mail | Web | 14. září 2018 v 14:50 | Reagovat

I pay a quick visit every day some web pages and information sites to read content, except this web site offers feature based writing.

212 natural viagra natural viagra | E-mail | Web | 15. září 2018 v 1:43 | Reagovat

When someone writes an paragraph he/she maintains the idea of a user in his/her brain that how a user can be aware of it. So that’s why this paragraph is outstdanding. Thanks!

213 Johnnielom Johnnielom | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:18 | Reagovat

<a href=https://razleton.com>сайты где можно зарабатывать</a> - где зарабатывать деньги +в интернете без вложений, пассивный заработок это

214 viagra 50 mg viagra 50 mg | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:51 | Reagovat

Sketches are in fact nice source of lessons instead of wording, its my experience, what would you say?

215 viagra over the counter viagra over the counter | E-mail | Web | 17. září 2018 v 5:04 | Reagovat

Hello children, you all have to watch hilarious video tutorials, however remember that first study then enjoyment ok.

216 petrapoupE petrapoupE | E-mail | Web | 18. září 2018 v 0:07 | Reagovat

rupilip generico do viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">female viagra online mail-order pharmacies</a>
plegridy generic viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#order+viagra+online>gold viagra online mail-order pharmacies</a>

217 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 18. září 2018 v 17:36 | Reagovat

bula venlafaxina 150 mg viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">sildenafil 100 mg</a>
viagra red 100 underlined
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+50mg+prezzo>natural viagra</a>

218 petrapoupE petrapoupE | E-mail | Web | 18. září 2018 v 20:36 | Reagovat

meilleur generique du viagra 100
<a href="http://viagraluxfan.com">100 mg viagra lowest price</a>
targocid 200mg viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+on+line>50mg viagra</a>

219 petrapoupE petrapoupE | E-mail | Web | 18. září 2018 v 20:58 | Reagovat

viagra 150 mg prices
<a href="http://viagraluxfan.com">buy sildenafil</a>
50 mg viagra uk suppliers
<a href=http://viagraluxfan.com#50+mg+viagra>sildenafil citrate</a>

220 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 18. září 2018 v 22:06 | Reagovat

totalip 10 mg bijsluiter viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">sildenafil 100mg</a>
snmp trap v2 generic viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+rezeptfrei+deutschland>viagra for sale</a>

221 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 18. září 2018 v 23:02 | Reagovat

esopral 20 mg principio attivo viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">buy viagra</a>
nexium 20 mg bijsluiter viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+online>where to buy viagra</a>

222 petrapoupE petrapoupE | E-mail | Web | Středa v 18:56 | Reagovat

viagra goodrx prices
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra natural</a>
finasteride generic uk viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+100mg+bayer+prezzo>generic viagra available</a>

223 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Středa v 20:54 | Reagovat

invega sustenna generico do viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra pill</a>
how to buy viagra online uk
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+online>female viagra</a>

224 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Středa v 21:19 | Reagovat

itcon itraconazole capsules 100mg viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">where to buy viagra</a>
generico viagra precio
<a href=http://viagraluxfan.com#generic+viagra+online>buy viagra online</a>

225 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:27 | Reagovat

rutascorbin generic viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">female viagra pills</a>
bisoprolol hidroclorotiazida generico do viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#sildenafil+online>100 mg viagra lowest price</a>

226 petrapoupE petrapoupE | E-mail | Web | Čtvrtek v 19:47 | Reagovat

viagra cenforce 100 reviews
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra over the counter</a>
sibutramina 20mg efeitos colaterais do viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#pink+female+viagra+online+mail-order+pharmacies>sildenafil</a>

227 petrapoupE petrapoupE | E-mail | Web | Čtvrtek v 20:01 | Reagovat

canada pharmacy online viagra prescription
<a href="http://viagraluxfan.com">generic viagra available</a>
system band viagra generic
<a href=http://viagraluxfan.com#cheap+viagra+50mg>generic viagra online mail-order pharmacies</a>

228 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:48 | Reagovat

aldomet 250 mg bijsluiter viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra pill</a>
big bro 100mg viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#natural+viagra>generic viagra prices</a>

229 petrapoupE petrapoupE | E-mail | Web | Pátek v 1:47 | Reagovat

viagra online best
<a href="http://viagraluxfan.com">where to buy viagra</a>
zinnat 500mg 20 comprimidos viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#women+viagra>viagra 50 mg</a>

230 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Pátek v 5:15 | Reagovat

legea sportului renta viagra generic
<a href="http://viagraluxfan.com">buy viagra</a>
vignette divertenti sul viagra online
<a href=http://viagraluxfan.com#sildenafil>viagra pill</a>

231 Breztjoulp Breztjoulp | E-mail | Web | Neděle v 20:43 | Reagovat

wide
http://viagrawithoutdoctor.org - rsa anti-fraud request
stedfortr
<a href="http://viagrawithoutdoctor.org">rsa anti-fraud request
</a> insteek
przeminac

232 thomaszz4 thomaszz4 | E-mail | Web | Včera v 8:06 | Reagovat

Pron blog situate  
erotic liturature erotic wiki erotic dice erotic fashion show erotic mobile games    
http://bisexuals.erolove.in/?cristal  
  erotic ads erotic erotic s prince erotic city bdsm

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama