Tutanchamon: Rodinná tajemství

28. listopadu 2010 v 22:32 | maat63


Pomocí počítačové tomografie mumie krále Tutanchamona se v roce 2005 podařilo prokázat, že nezemřel následkem úderu do hlavy, jak tvrdili mnozí lidé, a dali tak vzniknout legendě o zavraždění mladého faraona. Náš výzkum ukázal, že otvor v zadní části jeho lebky vznikl při mumifikaci. Studie rovněž odhalila, že Tutanchamon zemřel v pouhých 19 letech, možná brzy poté, co utrpěl zlomeninu levé nohy.

Dědeček:   Amenhotep III. KV 35

Jeho mumie byla pohřbena s velmi bohatou výbavou. O několik století později kněží ve snaze ochránit královské pozůstatky před vykradači hrobů zabalili mumie do nového plátna a znovu pohřbili ve skupinách. Tělo Amenhotepa III. Bylo nalezeno v roce 1898 společně s více než dvanácti dalšími mumiemi příslušníků královské rodiny v hrobce KV 35 jeho vlastního dědečka Amenhotepa II.

Babička:
Teje   KV 35EL

Mezi ostatky v hrobce KV 35 byla neznámá mumie označovaná až dosud pouze jako ,, starší žena,, Na základě rozborů DNA bylo zjištěno, že tato královská kráska je Teje, manželka Amenhotepa III., dcera Juji a Cuji ne královských manželů
nalezených v roce 1905 v jejich vlastní neporušené hrobce KV 46. Tutanchamonova babička Teje byla s levou paží ohnutou na hrudníku, což se vykládá jako pohřební poloha královen. Její socha z chrámu v Karnaku má podobně ohnutou levou paži.
Tutanchamonův hrob zůstal v podstatě nedotčený až do svého objevení v roce 1922. Uvnitř hrobky bylo nalezeno vzhledem k jejím rozměrům až neuvěřitelných více než 5000 předmětů. Archeologické doklady však nedokázaly vysvětlit nejužší rodinné vztahy mladého krále.
Kdo byli jeho rodiče? Co se stalo s jeho vdovou Anchesenamon? Jsou dva mumifikované plody nalezené v jeho hrobce Tutanchamonovy vlastní, předčasně narozené děti, nebo jsou to symboly čistoty, které ho provázely do posmrtného života? Abychom na tyto otázky, dostali odpovědi, rozhodli jsme se analyzovat Tutanchamonovu DNA a DNA ostatních deseti mumií, o nichž se předpokládalo že jsou to jeho blízcí příbuzní. Totožnost čtyř mumií byla známá, byl to sám Tutanchamon , který dosud spočíval ve své hrobce v Údolí králů a tři mumie vystavené v Egyptském muzeu: Amenhotep III. a Juja a Cuja rodiče slavné královny Amenhotepa III. Teje. Mezi neznámými byla mumie muže nalezená v jedné tajemné hrobce v Údolí králů označené jako KV 55. Podle archeologických důkazů a textů bylo nejpravděpodobnější, že je to mumie Achnatona nebo jeho následníka Smenchkarea. Při hledání Tutanchamonovy matky a manželky jsme se soustředily na čtyři neidentifikované ženy. Dvě z nich, nazývané starší a mladší žena, byly nalezeny v roce 1898 rozbalené a nedbale pohozené na podlaze jedné z vedlejších komor v hrobce Amenhotepa II.(KV 35). Evidentně je tu ukryli kněží na konci Nové říše, okolo roku 1000 př.n. l. Zbývající dvě neznámé ženské mumie se našly v jedné malé hrobce (KV 21)v Údolí králů. Architektonická podoba hrobky naznačuje původ z doby vlády 18. Dynastie a obě mumie měly levou pěst v poloze na hrudníku, což se obecně vykládá jako pozice královny. Nakonec jsme se pokusili získat DNA z obou mumií plodů v Tutanchamonově hrobce, přestože byly ve velmi špatném stavu. Kdyby se nám to podařilo, mohli bychom doplnit chybějící kousky do skládanky, kterou se pokoušelo složit generací vědců. Mumifikovaný plod, který přišel na svět po nejméně sedmi měsících těhotenství, byl nalezen v Tutanchamonově hrobce společně s drobnějším plodem. Oba byly ženského pohlaví a mohly to být faraonovy dcery.

Otec Achnaton KV 55

Totožnost Tutanchamonova otce bylo dlouho zahalena tajemstvím. Jedním z kandidátů je kacířský faraon Achnaton, který opustil staré bohy a začal uctívat jediné božstvo. V roce 1907 byla v malé hrobce v Údolí králů, označované jako KV 55 a obsahující hromadu předmětů spojovaných s různými králi a královnami z pozdní 18. dynastie, nalezena špatně zachovaná mumie. Královské přídomky na rakvi zbavené nápisů naznačovaly, že by mohlo jít o tělesné pozůstatky Achnatona. Testy DNA nyní potvrzují, že mumie je syn Amenhotepa III. a královny Teje (o nichž se ví, že byli rodiči Achnatona) - a Tutanchamonův otec.

Matka KV 35 YL

Podle rozborů DNA je tato mumie známa jako ,, mladší žena˝sestrou mumie označované jako KV55 (pravděpodobně Achnatona) - a matkou jeho dítěte, Tutanchamona. (Incestní vztahy nebyly v egyptských královských kruzích neobvyklé.) Podle historických záznamů se Achnaton oženil jak se slavnou Nefertiti, tak ze ženou jménem Kija , o žádné z nich se však nikdy nepíše, že by to byla jeho sestra.
,,Mladší žena˝je pravděpodobně jedna z pěti známých dcer Amenhotepa III. a Teje.

Mnozí odborníci se domnívají, že Tutanchamonovým otcem byl reformátor Achnaton. Tento názor podporuje zlomený vápencový blok nalezený poblíž Amarny, na kterém jsou nápisy nazývající Tutanchatona a Anchesenpaaton mlovanými dětmi krále. Jelikož víme, že Anchesenpaaton byla
Achnatonova dcera vyplývá z nápisů, že Tutanchaton(pozdější Tutanchamon) byl jeho syn. Ne všichni odborníci však považují tento důkaz za přesvědčivý a někteří tvrdí, že Tutanchamonovým otcem byl ve skutečnosti tajemný Smenchkare. Já osobně jsem vždy dával přednost Achnatonovi, byla to však pouze teorie. Jakmile měli odborníci DNA mumií, bylo poměrně jednoduché porovnat chromozomy Y Amenhotepa III., muže z hrobky KV55 a Tutanchamona. Zjistili, že muži byli skutečně příbuzní. Pokud chceme, opět spojit členy této rodiny, která byla rozdělena před více jak 3300lety. Porovnáním osmi proměnných oblastí se zjistilo s pravděpodobností vyšší než 99,99 procent, že Amenhotep III. byl otcem muže z hrobky KV55, který byl zase Tutanchamonovým otcem. V hrobce KV55 byla nalezena truhlice s materiálem, o němž se předpokládalo, že ho přivezl Tutanchamon do Théb z Amarny, kde byl pohřben Achnaton (a možná Smenchkare). I když
kartuše (oválné rámečky se jmény faraona) byly z rakve odtesány, rakev dosud nesla epiteta, jenž používal pouze Achnaton. Některé důkazy však k Achnatonovi nevedly. Z většiny rozborů, které provedly forenzní specialisti vyplynulo, že zemřelý byl muž nanejvýš pětadvacetiletý, tedy příliš mladý na to, aby to byl Achnaton, který měl před začátkem své sedmnáctileté vlády dvě dcery. Většina odborníků se přiklání k názoru, že jde o mumii tajemného faraona Smenchkare. Mumie takzvané starší ženy (KV35EL) je hezká i ve smrti, s dlouhými načervenalými vlasy spadajícími na ramena. Pramen těchto vlasů byl již dříve morfologicky porovnán s kadeří pohřbenou v sadě miniaturních rakví v Tutanchamonově hrobce označených jmény královny Teje, manželky Amenhotepa III. a Achnatonovy matky. Porovnáním DNA ,,starší ženy˝s DNA mumií známých rodičů Teje - Juji a Cuje jsme potvrdili, že ,,starší žena je skutečně Teje. Nyní mohla přinést svědectví o tom, zda mumie z hrobky KV55 je skutečně její syn. K naší velké radosti porovnání jejich DNA potvrdilo příbuzenství. Snímky mumie z hrobky KV55 rovněž odhalily degenerativní změny na páteři související s věkem a osteoartritidu kloubů dolních končetin. Zdálo se, že muž zemřel spíše jako čtyřicetiletý než pětadvacetiletý, jak se původně myslelo, a mohl se vyslovit závěr, že mumie z hrobky KV55, syn Amenhotepa III. a Teje i otec Tutanchamona je téměř jistě Achnaton. (Nemůžeme však zcela vyloučit ani Smenchkare, protože o něm víme tak málo. Nové snímkování také s konečnou platností odmítlo, že rodina trpěla nějakou dědičnou nemocí, například Marfnovým syndromem, který by mohl vysvětlovat protáhlé obličeje a zženštilý vzhled pozorovaný na vyobrazení z amarnského období. Žádné takové patologie zjištěny nebyly. Zobrazení Achnatona s ženskými znaky jsou možná stylizací a snahou přiblížit ho obrazu boha Atona, který byl jak mužem, tak ženou, a tedy zdrojem všeho života.

A jak to bylo z Tutanchamonovou matkou?

K našemu překvapení odpovídala DNA ,,mladší ženy˝(KV35YL) nalezené vedle Teje ve vedlejším prostoru hrobky KV35, DNA mladého faraona. Ještě větším překvapením však bylo, že stejně jako Achnaton byla dcerou AmenhotepaIII. a Teje. Achnaton tedy počal syna s vlastní dcerou. Jejich dítě pak bylo známé jako Tutanchamon. Na základě tohoto objevu teď víme, že matkou Tutanchamona nebyla žádná ze známých Achnatonových manželek ani Nefertiti nebo druhá manželka jménem Kija. Podle názorů odborníků za příčinou předčasného úmrtí Tutanchamona byl incest mezi bratrem a sestrou. Tutanchamon měl vrozené postižení levé nohy (tzv. koňská noha, pes eguinovarus), v jednom prstu neměl kost a některé nártní kosti byly zničeny nekrózou. Obojí zřejmě zhoršovalo jeho schopnost chodit. Proto se v hrobce nalezlo 130 vycházkových holí, z nichž některé nesou známky používání. Někteří badatelé uváděli, že takové hole byly obecnými symboly moci a že poškození Tutanchamonovy nohy mohlo vzniknout při mumifikaci. Analýza však prokázala růst nové kosti jako reakci na nekrózu, což dokazuje, že faraon měl nohu nemocnou ještě za života. A ze všech jedině Tutanchamon je zobrazován vsedě například při lukostřelbě nebo hodu bumerangem. Nebyl to král, který držel hůl jako symbol moci. Byl to mladý muž, který potřeboval hůl při chůzi. Na základě přítomnosti DNA z několika kmenů parazita nazývaného Plasmodium falciparum bylo zřejmé, že Tutanchamon byl nakažený malárií nejvážnější formou této nemoci trpěl hned několikrát. Podle názoru odborníků na tuto problematiku bylo Tutanchamonovo zdraví narušené v okamžiku, kdy byl počat. Jeho matka a otec byli vlastní sourozenci. Egypt za vlády faraonů nebyl jedinou společností v dějinách, která oficiálně uznávala královský incest pro jeho možné politické výhody. U manželů - sourozenců existuje větší pravděpodobnost předání dvojitých kopií škodlivých genů, takže jejich děti můžou mít genetické vady. Společně s Tutanchamonem možná spočíval v hrobce další smutný odkaz na královský incest. V hrobce byl také nalezen mumifikovaný plod, který byl Tutanchamonovou dcerou a druhý plod je také jeho potomek. Dosud se podařilo získat jen část potřebných údajů o dvou mumiích žen z hrobky KV21. Jedna z nich, KV21A, může být matkou těchto mrtvě narozených dětí, a tedy Tutanchamonovou manželkou Anchesenamon. Z historických záznamů víme, že byla dcerou Achnatona a Nefertiti, tedy pravděpodobně poloviční sestrou svého manžela. Po smrti Tutanchamona zažádala vdova chetitského krále hlavního nepřítele Egypta, aby poslal prince, za něhož by se provdala, protože její manžel je mrtev a nemá syna na vládu nad Egyptem. Chetitský král po dlouhém váhání k této královně poslal svého syna, jenže tento než dorazil do Egypta, tak zemřel podle domněnek ho dal zavraždit sám Haremheb hlavní velitel Tutanchamonových vojsk. S osamělou vdovou se ještě oženil Aje starý hodnostář ,který byl poručník Tutanchamona když byl ještě neschopen vládnout. Aje vládl pouze tři roky a potom nastoupil faraon Haremheb. Také zemřel bezdětný a na trůn po něm usedl další vojenský velitel. Tento nový faraon se jmenoval RamesseI. Tento faraon načal novou 19. dynastii pod kterou, za vlády jeho vnuka Ramesse II.(Velikého), se Egypt znovu zvedl k výšinám moci. Tento velký panovník se pak více než kdokoliv jiný snažil vymazat z historie všechny stopy Achnatona, Tutanchamona a ostatních,,kacířů˝ z amarnského období. Pomocí výzkumů se všichni odborníci snaží vzdát jim poctu a udržet vzpomínky na ně živé.

Tutanchamon KV62

O tomto často studovaném faraonovi, který byl plodem vztahu mezi sourozenci, bylo zjištěno, že měl vrozenou deformaci nohy a byl postižen onemocněním kosti, kvůli němuž trpěl při chůzi bolestmi. Příbuzenský svazek možná způsobil tuto vadu, a možná dokonce bránil faraonovi počít dědice s manželkou, která byla pravděpodobně jeho poloviční sestra. Ať už však zdědil král Tutanchamon jakékoliv nedostatky, obraz, který po něm zůstal na věčné časy, je nádherný a dokonalý - pohřební maska ze zlata považovaného starověkými Egypťany za tělo bohů.

Manželka Tutanchamona KV21A

Když byla v roce 1817 nalezena v Údolí králů hrobka KV21, ležely v ní dvě dobře zachovalé mumie žen. Později je vandalové zničili. Předběžné výsledky rozborů DNA naznačují, že mumie, již chybí hlava, by mohla být mumie matky jednoho z plodů z Tutanchamonova hrobu. Pokud tomu tak je, jde pravděpodobně o mumii Anchesenamon, dcery Achnatona a jediné známé Tutanchamonovy manželky. V hrobce se mezi jinými předměty našla schránka, která byla zdobena vyřezávanou slonovinou. Ukazuje krále s milovanou královnou. Nové informace o králově zdraví naznačují, že pravděpodobně musel používat hůl, kterou držel jako oporu.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jan Holík Jan Holík | E-mail | 11. ledna 2011 v 11:30 | Reagovat

Článek je nesmírně zajímavý a dokazuje, že rozborem DNA lze dojít k zásadním objevům, potvrzení, či vyvrácení historických událostí. V této souvislosti mne napadá, jak je škoda, že se u nás nenašly grantové prostředky pro obdobný výzkum přemyslovských knížat a králů. Projekt Archeosteon, kterému byla dávána zkraje tak velká popularita, je po několika neúspěšných pokusech o získání grantu dán k ledu. ještě mne napadlo, že zde není zmíněna haploskupina a jednotlivé markery Y-chromozomu, které se podařilo u Tutanchamona zjistit. Pokud někdo máte tyto údaje, zašlete mi je, prosím. děkuji.

2 Caseyorade Caseyorade | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 15:44 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more!..</a>

3 erectile dysfunction treatment erectile dysfunction treatment | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 5:27 | Reagovat

erectile helper
<a href=http://edpillsdrugs.com/>erectile pills canada</a>
erectile pumps and rings
<a href="http://edpillsdrugs.com/">buy erectile dysfunction medications online</a>

4 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 18:41 | Reagovat

ranitidine 300 mg

5 buy ranitidine buy ranitidine | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 10:23 | Reagovat

ranitidine 150 mg

6 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 15:33 | Reagovat

erectile dysfunction in men
<a href=http://edpils-gg.com/>help with erectile dysfunction</a>
erectile pill sponsored by doctor oz
<a href="http://edpils-gg.com/">best drugs for ed</a>

7 Essay Writing Service in Canada Essay Writing Service in Canada | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 21:57 | Reagovat

Essay Writing Service in Canada

8 Nicolasendut Nicolasendut | E-mail | 29. dubna 2018 v 10:10 | Reagovat

ranitidine <a href="http://g5ga1a1a1a1.com/">ranitidine</a>

9 view site view site | E-mail | Web | 3. května 2018 v 11:44 | Reagovat

essay

10 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 6. května 2018 v 13:36 | Reagovat

levitra 100mg bayer $30 tablet pc
<a href="http://myvardenafilok.com">levitra 20 mg bayer prezzo</a>
levitra spotrac mlb
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+10+mg+prezzo>levitra 20mg</a>

11 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 6. května 2018 v 16:53 | Reagovat

where to get free samples of levitra
<a href="http://levitra-gg.com">levitra prices</a>
levitra rectal
<a href=http://mylevitraok.com#levitra+prices>levitra generic</a>

12 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 6. května 2018 v 19:20 | Reagovat

buy prescription levitra
<a href="http://myvardenafilok.com">levitra 20 mg</a>
andy levitra muthead simulator
<a href=http://mylevitraok.com#levitra+coupon>vardenafil 20mg</a>

13 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 6. května 2018 v 22:39 | Reagovat

levitra 20 mg kaufenberg
<a href="http://mylevitraok.com">levitra 20 mg bayer prezzo</a>
viagra medication prescription levitra cialis propecia allegra
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+20+mg+bayer+prezzo>levitra 20mg</a>

14 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 7. května 2018 v 2:10 | Reagovat

levitra acid reflux
<a href="http://myvardenafilok.com">buy levitra</a>
levitra bremerhaven baby depot
<a href=http://levitra-gg.com#levitra+online>levitra online</a>

15 uk essays uk essays | E-mail | Web | 23. května 2018 v 12:04 | Reagovat

<a href=https://top7writingservicesreviews.com/>essay writing service</a>
essay writing service
<a href=https://top7writingservicesreviews.com/>uk essays</a>
uk essays

16 paper writing service paper writing service | E-mail | Web | 23. května 2018 v 21:14 | Reagovat

<a href=https://top7writingservicesreviews.com/>best essay writing service</a>
essay writing
<a href=https://top7writingservicesreviews.com/>paper writing service</a>
essay writing

17 essay writing service essay writing service | E-mail | Web | 23. května 2018 v 23:38 | Reagovat

<a href=https://top7writingservicesreviews.com/>uk essays</a>
best essay writing service
<a href=https://top7writingservicesreviews.com/>essay writing</a>
paper writing service

18 view website view website | E-mail | Web | 31. května 2018 v 19:27 | Reagovat

smettere di fumare

19 buy cialis buy cialis | E-mail | Web | 9. června 2018 v 3:44 | Reagovat

It’s actually a cool and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

20 generic cialis online generic cialis online | E-mail | Web | 9. června 2018 v 9:12 | Reagovat

Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

21 cialis cheap cialis cheap | E-mail | Web | 9. června 2018 v 12:15 | Reagovat

great issues altogether, you simply received a new reader. What could you recommend in regards to your put up that you made a few days in the past? Any certain?

22 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | 10. června 2018 v 22:38 | Reagovat

viagra australia
<a href=http://viagraxxx.org/>viagra generic </a>
viagra sex
<a href="http://viagraxxx.org/">cost of viagra 100mg </a>

23 buy generic viagra online buy generic viagra online | E-mail | Web | 11. června 2018 v 20:50 | Reagovat

viagra 100mg pills for men
<a href=http://viagraxxx.org/>where to buy viagra </a>
viagra tablets
<a href="http://viagraxxx.org/">viagra pills </a>

24 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. června 2018 v 21:38 | Reagovat

generic cialis usa net reputational risk
<a href="http://cialis-tt.com">tadalafil prices</a>
can you cut up cialis canada
<a href=http://cialis-gg.com#buy+cialis+20+mg>tadalafil 20 mg</a>

25 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. června 2018 v 23:57 | Reagovat

merthiolate spray generico de cialis
<a href="http://cialis-tt.com">cheap 20 mg cialis</a>
medicamento similar al cialis free
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+for+sale>cialis prices</a>

26 cheap viagra online cheap viagra online | E-mail | Web | 12. června 2018 v 0:09 | Reagovat

female viagra
<a href=http://viagraxxx.org/>canadian viagra </a>
buy generic viagra online
<a href="http://viagraxxx.org/">buy viagra online </a>

27 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 12. června 2018 v 0:39 | Reagovat

esculap 20 mg cialis
<a href="http://cialis-gg.com">cialis on line</a>
hct dexcel 12 5mg cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+prices>cialis professional online mail-order pharmacies</a>

28 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 12. června 2018 v 2:32 | Reagovat

cymbalta and cialis interaction
<a href="http://cialis-tt.com">cialis 20 mg price</a>
ropivacaine maximum safe dose of cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+coupons>20 mg cialis</a>

29 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 12. června 2018 v 3:17 | Reagovat

buy cialis paypal australia american
<a href="http://cialis-gg.com">buy cialis 20 mg</a>
page plus 80% discount on cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+30+day+sample>purchasing cialis on the internet</a>

30 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 12. června 2018 v 5:13 | Reagovat

acquistare cialis in contrassegno di
<a href="http://cialis-gg.com">cialis super active online mail-order pharmacies</a>
sildenafil 25 mg generico de cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+jelly+online+mail-order+pharmacies>cialis tablets</a>

31 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 12. června 2018 v 21:58 | Reagovat

arti kata cialis
<a href="http://cialis-gg.com">buy generic cialis</a>
drospirenone ethinyl estradiol generico de cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cheap+cialis+20+mg>cialis coupons</a>

32 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 13. června 2018 v 1:28 | Reagovat

cialis over the counter australia time
<a href="http://cialis-gg.com">cialis pills</a>
plan b or generic cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+tablets+5mg-10mg+or+20+mg>cialis</a>

33 online viagra online viagra | E-mail | Web | 13. června 2018 v 15:27 | Reagovat

cost of viagra 100mg
<a href=http://viagraxxx.org/>viagra without a doctor prescription </a>
viagra
<a href="http://viagraxxx.org/">buy viagra </a>

34 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 13. června 2018 v 16:09 | Reagovat

efectos secundarios viagra cialis
<a href="http://cialis-tt.com">cialis medication</a>
lisati batterici controindicazioni cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+for+daily+use>cheap 20 mg cialis</a>

35 order viagra order viagra | E-mail | Web | 13. června 2018 v 21:46 | Reagovat

viagra
<a href=http://viagraxxx.org/>buy viagra </a>
viagra prices
<a href="http://viagraxxx.org/">viagra online </a>

36 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 14. června 2018 v 13:52 | Reagovat

stefania cialis
<a href="http://cialis-tt.com">buy tadalafil</a>
kalo bbm cialis artinya surat
<a href=http://cialis-gg.com#cheap+cialis+20mg>generic for cialis</a>

37 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 14. června 2018 v 17:44 | Reagovat

bonviva 150 mg controindicazioni cialis
<a href="http://cialis-gg.com">buy cialis online</a>
cialis 5 mg
<a href=http://cialis-tt.com#generic+cialis+at+walmart>buy cialis</a>

38 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 15. června 2018 v 15:39 | Reagovat

wave enigma 4 women's reviews on cialis
<a href="http://cialis-tt.com">buy tadalafil online</a>
cialis brand 20 mg brand
<a href=http://cialis-tt.com#female+cialis+online+mail-order+pharmacies>coupon cialis</a>

39 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 25. června 2018 v 11:41 | Reagovat

rhabarberwurzel nebenwirkungen viagra
<a href="http://viagra-tt.com">buy 50mg viagra</a>
efectos secundarios por usar viagra
<a href=http://viagra-tt.com#viagra+natural>sildenafil online</a>

40 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 25. června 2018 v 20:05 | Reagovat

rezolutiunea contractului de renta viagra without a doctor
<a href="http://viagra-tt.com">100 mg viagra lowest price</a>
colombian men viagra food
<a href=http://viagra-tt.com#generic+viagra+online+mail-order+pharmacies>where to buy viagra</a>

41 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 25. června 2018 v 21:21 | Reagovat

viagra popytka no 5 zippy's restaurant
<a href="http://viagra-gg.com">viagra uk</a>
generico viagra ems
<a href=http://viagra-tt.com#buy+sildenafil+online>buy 50mg viagra</a>

42 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 26. června 2018 v 18:15 | Reagovat

logo with blue capsules viagra
<a href="http://viagra-tt.com">buy 50 mg viagra</a>
lek ketrel 25mg viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+50mg+prezzo>viagra over the counter</a>

43 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 28. června 2018 v 7:11 | Reagovat

atosil 50 mg wirkung viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra prices</a>
auttaako viagra side
<a href=http://viagra-tt.com#viagra+kaufen>sildenafil</a>

44 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 28. června 2018 v 14:57 | Reagovat

100mg viagra doesn't work
<a href="http://viagra-tt.com">viagra online paypal uk</a>
precio nicotinell comprimidos viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+50mg+prezzo>cheap viagra 100 mg</a>

45 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 5. července 2018 v 22:25 | Reagovat

cialis 20mg pills
<a href="http://cialis-tt.com">cialis coupon</a>
sans ordonnance cialis free
<a href=http://cialis-gg.com#buy+20+mg+cialis>cialis prices</a>

46 naproxen 250 mg naproxen 250 mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 16:32 | Reagovat

naproxen 500 mg tablets

47 naproxen 500 naproxen 500 | E-mail | Web | 9. července 2018 v 16:53 | Reagovat

naproxeno 500 mg

48 naproxen 500 naproxen 500 | E-mail | Web | 9. července 2018 v 20:24 | Reagovat

naprosyn 500 mg

49 naproxen 250 mg naproxen 250 mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 20:46 | Reagovat

naproxen 250mg

50 naproxen 500 naproxen 500 | E-mail | Web | 9. července 2018 v 21:02 | Reagovat

naproxen 500

51 Davidgon Davidgon | E-mail | Web | 10. července 2018 v 3:05 | Reagovat

Чемпионат мира – это суть международное соперничество сообразно футболу. В этом году ФИФА проходит в России. Выстроенные с нуля арены с нетерпением ждали и ждут любителей футбола и лучших игроков планеты. Июнь и июль стали горячими месяцами ради России. На кону – кардинальный футбольный трофей.
Только некоторый болельщики, в часть числе и иностранные гости, приехавшие для чемпионат, предпочитают большую обломок времени жить в заведениях, где проходят прямые трансляции всех матчей Мундиаля. Здесь мебель не такая официальная, начинать а про наличие большого выбора алкогольных напитков и закусок говорить не приходится.
Хотим рассказать вам о ТОП 3 заведений в Адлере, в которых комфортно, весело и вкусно наслаждаться футболом!
<a href=https://restoranysochi2.blogspot.com/>Рестораны в Сочи</a>
1. Английский паб The Prince of Wales/ «Дворянин Уэльский»
??Адрес: Имеретинская низменность, Морской бульвар, д. 1
Обычай с атмосферой типичных пабов Туманного Альбиона. Вся мебель и предметы интерьера привезены из Лондона с Portobello Road. Здесь каждая нечто имеет свою историю. Кухня — традиционная островная: сливочный суп чаудер с морепродуктами, бангерс-энд-мэш, фиш-энд-чипс, пастуший пирог. Барная карта включает с десяток сортов разливного эля, портера и стаута, снедать ласковый ради такого места великий избрание виски — только купажированного, так и односолодового. Посмотреть матчи дозволительно точно внутри паба, так и для открытой террасе в компании громкоголосых друзей.

2. Ирландский паб O’Sullivan’s/ Осаливанс
??Адрес: Нижнеимеретинская залив, ул. 65 лет Победы, д.55

Классический Ирландский паб находится в шаговой доступности от стадиона. Громада ТВ панелей, которые транслируют футбол. Образцовый ассортимент пива (Гиннес, Килкени, Харп), ради ценителей русской классики – Жигули. Полноценная кухня, крепкие напитки, коктейли – постоянно есть. Плюс отличная веранда, на которой к чемпионату смонтировали громадный экран, а быть входе порядок всех трансляций.

3. Пиццерия Papa Johns/ «Духовенство Джонс»
Каждую трансляцию в пиццерии разыгрывают бесплатную пиццу! Угадавшему счёт матча первым – в дар футбольная пицца. Акция действует в ресторанах сети "Духовенство Джонс" по адресам, указанным ниже. Экраны расположены во всей пиццерии. В ТРЦ «Мандарин» наедаться открытая терраса тоже с экранами и детская зона, где малыши могу поиграть, пока родители увлечены футболом.
Сайт: https://restoranysochi2.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LBB1DvlqcOI
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LBB1DvlqcOI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

52 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 11:37 | Reagovat

viagra fda
<a href="http://viagra-gg.com">viagra</a>
viagra customer service
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+oral+jelly+online+mail-order+pharmacies>viagra coupon</a>

53 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 18:18 | Reagovat

viagra lml mp3
<a href="http://viagra-gg.com">natural viagra</a>
bioflavonoids comprimidos viagra
<a href=http://viagra-gg.com#prezzo+viagra+50+mg>viagra without a doctor prescription</a>

54 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 18:19 | Reagovat

defensor 3 rabies vaccine pfizer viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra uk</a>
avengers post generique viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+substitute>sildenafil citrate</a>

55 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 18:30 | Reagovat

new viagra like drugs
<a href="http://viagra-gg.com">viagra</a>
viagra 50 mg bivirkninger av antibiotika
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+substitute>pink female viagra online mail-order pharmacies</a>

56 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 23:13 | Reagovat

acheter viagra marseille
<a href="http://viagra-gg.com">100 mg viagra lowest price</a>
viagra pillola rossa o
<a href=http://viagra-gg.com#female+viagra+pills>generic viagra available</a>

57 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. července 2018 v 4:25 | Reagovat

herbal viagra tablets australia
<a href="http://viagra-gg.com">100 mg viagra lowest price</a>
alimentos equivalentes al viagra generic
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+kaufen>women viagra</a>

58 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. července 2018 v 8:15 | Reagovat

delimano tiganj upotreba viagra
<a href="http://viagra-gg.com">buy viagra 50 mg</a>
metacam liquid generic viagra
<a href=http://viagra-gg.com#herbal+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra oral jelly online mail-order pharmacies</a>

59 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. července 2018 v 12:03 | Reagovat

leopardenjaspis heilstein wirkung viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra online</a>
viagra singapore geylang bars
<a href=http://viagra-gg.com#buy+100mg+viagra>order viagra online</a>

60 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. července 2018 v 13:56 | Reagovat

kuru incir fiyati viagra
<a href="http://viagra-gg.com">prezzo viagra 100 mg</a>
viagra for men in their thirties tumblr
<a href=http://viagra-gg.com#herbal+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra 50mg</a>

61 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. července 2018 v 20:12 | Reagovat

when will viagra go generic 2012 movies
<a href="http://viagra-gg.com">generic viagra available</a>
powerfolder alternatives to viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+pills>cheap 50 mg viagra</a>

62 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. července 2018 v 22:09 | Reagovat

thyrozol 5 mg skutki uboczne viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra coupons</a>
sildenafil viagra 50
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+generic+availability>viagra oral jelly online mail-order pharmacies</a>

63 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 13. července 2018 v 1:41 | Reagovat

melissen tee tcm wirkung viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra online paypal uk</a>
mustafa durgut viagra for women
<a href=http://viagra-gg.com#prezzo+viagra+100mg>cheap generic viagra</a>

64 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 13. července 2018 v 9:21 | Reagovat

sedaplus dosierung viagra
<a href="http://viagra-gg.com">50 mg viagra</a>
viagra ad models names
<a href=http://viagra-gg.com#buy+viagra+100+mg>viagra for women online mail-order pharmacies</a>

65 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 13. července 2018 v 13:04 | Reagovat

cefoperazone sulbactam injection cipla viagra
<a href="http://viagra-gg.com">generic viagra</a>
viagra price increase
<a href=http://viagra-gg.com#generic+viagra>generic for viagra</a>

66 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Sobota v 8:51 | Reagovat

naturlig viagra til kvinder stemmeret
<a href="http://viagra-gg.com">coupon viagra</a>
pastillas viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+50+mg+prezzo>viagra substitute</a>

67 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Sobota v 14:24 | Reagovat

more potent than viagra 100
<a href="http://viagra-gg.com">sildenafil</a>
karaoke of song sun raha hai na tu female version of viagra
<a href=http://viagra-gg.com#red+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra substitute</a>

68 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Neděle v 0:18 | Reagovat

viagra prodajem traktor
<a href="http://viagra-gg.com">viagra super active online mail-order pharmacies</a>
thuoc cuong duong viagra dosage
<a href=http://viagra-gg.com#cheap+viagra>viagra tablets</a>

69 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Neděle v 2:16 | Reagovat

diovan blood pressure tablets and viagra
<a href="http://viagra-gg.com">where to buy viagra</a>
dysto loges s wirkung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#natural+viagra>viagra for women online mail-order pharmacies</a>

70 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Neděle v 9:56 | Reagovat

female viagra wikipedia czech
<a href="http://viagra-gg.com">female viagra pills</a>
dalvance cost per dose of viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+genГ©rico>buy generic viagra</a>

71 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Neděle v 15:41 | Reagovat

ha gu cho herbal viagra
<a href="http://viagra-gg.com">cheap viagra online</a>
hattersley tesco pharmacy viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+plus+online+mail-order+pharmacies>women viagra</a>

72 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Pondělí v 21:17 | Reagovat

robitussin and motrin don't mix viagra
<a href="http://viagra-gg.com">prezzo viagra 100mg</a>
wu wei zi schisandra wirkung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+coupon>coupon viagra</a>

73 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Úterý v 5:41 | Reagovat

perlutan efeitos colaterais do viagra
<a href="http://viagra-gg.com">generic viagra online mail-order pharmacies</a>
viagra precio inkafarma
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+50+mg>cheap 100mg viagra</a>

74 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Úterý v 7:46 | Reagovat

scherzartikel viagra verpackung wahlnuss
<a href="http://viagra-gg.com">viagra generic availability</a>
scade il brevetto del viagra samples
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+super+force+online+mail-order+pharmacies>over the counter viagra</a>

75 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Úterý v 11:45 | Reagovat

viagra e hypertension pulmonary
<a href="http://viagra-gg.com">50mg viagra</a>
habits herbal viagra
<a href=http://viagra-gg.com#sildenafil+rezeptfrei+deutschland>viagra without a doctor prescription</a>

76 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | Úterý v 13:50 | Reagovat

ranitidine 150 mg

77 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | Úterý v 13:54 | Reagovat

ranitidine 300 mg

78 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Úterý v 15:51 | Reagovat

zytomil generic viagra
<a href="http://viagra-gg.com">cheap viagra online</a>
agaricus c 200 wirkung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#buy+viagra+50+mg>viagra over the counter</a>

79 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Úterý v 21:05 | Reagovat

algun medicamento similar a la viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra pills</a>
ritalin blue capsules viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+generic+availability>cheap viagra</a>

80 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | Středa v 1:08 | Reagovat

chives onion leaves viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra pills</a>
rojdestvo gruppa viagra
<a href=http://viagra-gg.com#coupon+sildenafil>buy viagra</a>

81 meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | Středa v 7:11 | Reagovat

meloxicam 7 5 mg

82 meloxicam 15 mg meloxicam 15 mg | E-mail | Web | Středa v 8:54 | Reagovat

meloxicam 15 mg

83 naproxen 500 mg naproxen 500 mg | E-mail | Web | Včera v 11:08 | Reagovat

naproxen 500 mg

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama